БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ И ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА ДЕТСКА ГРАДИНА №2 ЗА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 г. – представен на Общо събрание на педагогическия и непедагогически персонал

Бюджет и отчет за първо тримесечие на 2021 г.

Create your website with WordPress.com
Get started